fysiotherapie rob bouwman barendrecht

fysiotherapie rob bouwman barendrecht buitenoord

Uw fysiotherapeut
Mijn naam is Rob Bouwman, fysiotherapeut sinds 1989.
Van 1989 tot 1997 ben ik werkzaam geweest bij een praktijk in Rotterdam Zuid en in geriatrisch centrum de Breede Vliet in Hoogvliet.
In 1997 kreeg ik de kans een praktijk over te nemen aan de Kempenaar, in de wijk "Buitenoord". Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen en niet voor niets, want ik werk hier met veel plezier.

Kwaliteit
De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de therapeut geregistreerd staat in het BIG-register van het Ministerie van VWS met BIG-nummer 89033249504 en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit houdt onder andere in dat aan na- en bijscholing wordt voldaan, er gewerkt wordt volgens de KNGF-richtlijnen en dat er een klachtenregeling is.
De kwaliteit van de praktijk wordt ook getoetst door het klantervaringsonderzoek. Nadat de therapie afgerond is, kunt u meedoen aan dit onderzoek. Dit gaat via het onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest.

Direct toegankelijk
Sinds 2006 mag u zonder verwijzing naar de fysiotherapeut . Natuurlijk mag u eerst naar uw huisarts voor een verwijsbrief, maar dit is in principe niet meer nodig.
Het voordeel is dat u bij fysiotherapeut Bouwman in Barendrecht direct bij de "bewegingspecialist" terecht komt en direct aan uw herstel kunt gaan werken. Natuurlijk blijft de huisarts een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. De fysiotherapeut blijft de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Het eerste consult begint met een screening. Als uit dit gesprek blijkt dat de klacht geschikt is voor fysiotherapie vindt er na de screening een intakegesprek en lichamelijk onderzoek plaats. Hieruit volgt een voorlopige diagnose en wordt er met u een behandelplan opgesteld. Verder wordt er informatie gegeven over het herstel en de prognose van uw klacht.

Als uit de screening blijkt dat uw klacht niet geschikt is voor fysiotherapie, zal de therapeut u een passende oplossing aanbieden en/of terugsturen naar de huisarts.

pdfPrivacyreglement Fysiotherapie Bouwman